Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy voorwaarden

Wij kunnen u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u onze website raadpleegt. Wij mogen deze informatie aan derden verschaffen indien wij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens ons verwerken.

Wij gebruiken persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan uw verwachting én de privacywetgeving. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van ons website. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer alles is afgehandeld en wij uw gegevens niet meer nodig hebben verwijderen wij alles. 

Chat omgeving

In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven. Vragen?

 Indien u:

  • Vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
  • Wilt weten welke persoonsgegevens Sunny Energy Zonnepanelen B.V. van u verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
  • Overige…


Neem dan gerust contact met ons op, wij willen dat alles naar wens is en dat u een positieve ervaring heeft bij ons. Daarbij is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt, dus nogmaals neem gerust contact op.