Geld besparen met

Wil jij bijdragen aan een duurzame toekomst? In samenwerking met Staedion en u willen wij dit waarmaken. Neem deel aan het project ‘Zonnig Staedion’ en kies voor de kracht van de zon!

Uw jaarlijkse besparing

Hoeveel stroom uw zonnestroomsysteem gaat opwekken, hangt af van het aantal panelen. Daarnaast zijn de hoeveelheid zon, de ligging van uw woning en de plek van de zonnepanelen op het dak van invloed op de energieopbrengst. In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel u gemiddeld per jaar bespaart met een bepaald aantal zonnepanelen wanneer u meedoet aan deze samenwerking.

Aantal panelen

4 panelen leveren 1.135 kWh per jaar 

6 panelen leveren  1.647 kWh per jaar

8 panelen leveren  2.196 kWh per jaar

10 panelen leveren  2.745 kWh per jaar

Verlaging huidige energierekening

€250

€360

€485

€605

Jaarlijkse kosten

€120

€144

€192

€240

Besparing per jaar*

€154

€216

€293

€365

*Netto voordeel is de berekende, gemiddelde besparing per woning. Deze kan per woning verschillen.


In 6 stappen duurzaam besparen

  • Meld u aan
  • Wij nemen tussen 10-12 weken contact met u op
  • We verwerken alle informatie en maken een planning
  • Enkele weken na de schouw installeren wij de zonnepanelen binnen een halve dag
  • Op de dag van de installatie ontvangt u de belangrijkste informatie over uw zonnepanelen
  • Binnen twee weken na de installatie ontvangt u de inloggegevens. Hiermee kunt u zien hoeveel uw zonnepanelen opbrengen

Meestgestelde vragen

Waarom krijg ik dit aanbod?

Omdat we je willen helpen besparen op je energiekosten, en dus op je woonlasten. Maar ook omdat Staedion het als haar maatschappelijke taak ziet om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Zo slaan we twee vliegen in een klap.

Wie betaalt het zonnestroomsysteem?

Jij hoeft niets te investeren. Het zonnestroomsysteem komt op het dak van jouw woning, maar blijft eigendom van Staedion. Voor het gebruik betaal je een vaste vergoeding per maand via je servicekosten.

Hoe hoog zijn de maandelijkse servicekosten?

De maandelijkse vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal panelen op je dak. De hoogte van deze vergoeding ligt tussen de € 2,00 en € 2,50 per paneel per maand. Dit bedrag is uiteraard lager dan de besparing op je stroomkosten, zodat je altijd bespaart.

Heeft het invloed om mijn huurtoeslag?

Nee, het plaatsen van een zonnestroomsysteem heeft geen gevolgen voor je huurtoeslag. De vergoeding wordt voldaan via de servicekosten en valt dus buiten de huur.

Wat gebeurt er als ik mijn huur opzeg?

Het zonnestroomsysteem blijft gewoon liggen op het dak van de woning. De maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen komt dan uiteraard wel te vervallen.

Hoeveel kan ik per maand besparen?

Hoeveel je per maand exact kunt besparen, hangt af van het aantal panelen op je dak, de hoeveelheid zon, de ligging van je woning, de plek van de zonnepanelen op je dak en uiteraard je maandelijkse stroomverbruik. Wij  informeren je precies over hoeveel je kunt besparen.

Kan ik ook meer dan het maximaal aangeboden panelen krijgen?

Het aanbod van Staedion is zorgvuldig afgestemd op jouw dak. Meer dan het maximaal aangeboden aantal past er niet op.

Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

Ja, je kunt gewoon bij uw huidige energieleverancier blijven.

Is er onderhoud nodig aan de panelen?

Nee, dat is niet nodig. De panelen zijn voorzien van een speciale coating die ervoor zorgt dat de ze schoon blijven. Stof spoelt er bij regen gewoon af.

Wil je meedoen? Vul dan het formulier in!

Algemene voorwaarden

1.1 De Installateur bepaalt hoe de zonnepanelen op het dak komen te liggen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een nette rechthoek. Installateur geeft aan wat maximaal op het dak past en wat verstandig is, gegeven het huidige energiegebruik van Huurder;

1.2 Indien het noodzakelijk is om een extra elektrische groep in de meterkast aan te brengen en/of de gehele groepenkast te vervangen, dan zal Huurder aan die werkzaamheden zijn of haar medewerking verlenen, instructies van Installateur opvolgen en zijn de kosten voor rekening van Staedion;

1.3 De omvormer wordt door Installateur en conform de aanwijzingen van Installateur aangesloten op het elektriciteitsnet, waarbij in ieder geval een elektriciteitskabel door de woning tussen omvormer en meterkast zal worden gelegd;

1.4 Als Huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen veertien dagen nadat Overeenkomst tot stand gekomen is, schriftelijk aan Staedion. Indien Huurder eerst uitdrukkelijk heeft verzocht met Installatie aan te vangen en daarna zijn herroepingsrecht inroept, dan is Huurder gehouden een redelijke vergoeding te betalen voor dat gedeelte van de verbintenis dat reeds is uitgevoerd;

1.5 Het zonnestroomsysteem kan niet op verzoek van Huurder worden verwijderd;

1.6 Indien tijdens uitvoering blijkt dat (een deel van) Installatie van het zonnestroomsysteem niet kan worden uitgevoerd, treden partijen direct nadat de omstandigheid aan het licht is gekomen met elkaar in overleg;

1.7 Installateur spreekt met Huurder een datum voor Installatie af. Het kan zijn dat deze datum verzet moet worden in verband met onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, niet-werkbaar weer of ziekte van Installateur.

2.1 De Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met tussen Huurder en Staedion gesloten huurovereenkomst;

2.2 Looptijd van Overeenkomst geldt zolang Huurder woonachtig blijft op het ingevulde adres;

2.3 Verhuurder heeft het recht de zonnepanelen na tien jaar te verwijderen, waarna bijdrage in de servicekosten vervalt.


3.1 De zonnepanelen en alle toebehoren worden zodanig aangebracht dat ze eenvoudig, zonder beschadiging, te verwijderen zijn. Het zonnestroomsysteem wordt daarom als een roerende zaak beschouwd. Huurder betaalt voor het zonnestroomsysteem een vaste maandelijkse bijdrage via de servicekosten, tegelijk met de huur;

3.2 Betaling van maandelijkse bijdrage gaat in na Installatie van de zonnepanelen en wordt per brief bevestigd door Staedion;

3.3 Bijdrage wordt tot en met 1 januari 2023 jaarlijks niet verhoogd inzake inflatie of jaarlijkse huurverhoging. Per 2023 beziet Staedion op basis van ontwikkelingen op de energiemarkt, in samenwerking met de huurdersvereniging van Staedion, de nieuwe bijdrage. Met als uitgangspunt een voordeel voor huurders met zonnepanelen. Betalingsverplichting voor de maandelijkse bijdrage eindigt als huurovereenkomst met Huurder is beëindigd.

4.1 Huurder kan opbrengst van het zonnestroomsysteem controleren via een display in de woning. Staedion installeert een opbrengstmeter. De meter heeft een eigen internetverbinding waardoor Staedion, Installateur en Huurder ook via de computer kunnen zien of het zonnestroomsysteem goed functioneert;

4.2 Gebreken aan het zonnestroomsysteem kunnen worden gemeld door Huurder of geconstateerd door Installateur op basis van de monitoring op afstand;

4.3 Als het zonnestroomsysteem niet goed werkt door een gebrek, wordt het binnen dertig dagen na melding/constatering gerepareerd door Installateur. Lukt dat niet, dan vervallen de servicekosten voor de periode waarin het zonnestroomsysteem niet goed heeft gewerkt;

4.4 Huurder zorgt dat het zonnestroomsysteem niet beschadigd raakt door zijn/haar toedoen. Huurder mag geen onderhoud verrichten aan het zonnestroomsysteem of veranderingen aanbrengen. Huurder dient maatregelen te treffen om schade aan het zonnestroomsysteem te voorkomen of te beperken, indien dat voor Huurder redelijkerwijs mogelijk is. Schoonmaken van de zonnepanelen is niet toegestaan, omdat het nagenoeg geen extra opbrengst oplevert en vaak wel schade aan het systeem geeft;

4.5 Huurder verleent Staedion en Installateur, na voorafgaande aankondiging, toegang tot de woning voor noodzakelijk onderhoud aan het zonnestroomsysteem;

4.6 Huurder is ervan op de hoogte dat groei van bomen in tuinen ertoe kan leiden dat de panelen in de schaduw komen te liggen en de opbrengst van het zonnestroomsysteem lager is dan verwacht;

4.7 In de periode 2023–2031 wordt de huidige salderingsregeling afgebouwd, waardoor het huidige kostenvoordeel van Huurder mogelijk afneemt. Staedion heeft Huurder hierover geïnformeerd.

5.1 Indien een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige delen onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben;